From: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
To: <barn-utbildningsforvaltningen@solna.se>
Cc: <soren.arnqvist@solna.se>; <poj@edu.solna.se>
Subject: minnesanteckningar
Date: den 30 augusti 2001 23:43

Till Arne Jung, Per Åke Henriksson, Kristina Liden Andersson

Jag har fått minnesanteckningar från dagens möte, nedskrivna av Per-Olof Jahansson. Hans anteckningar innehåller några grundläggande missförstånd som jag anser är mycket viktigt att de korrigeras. Jag söker inte något "sittande arbete", utan jag söker vilken lärartjänst som helst. Jag betraktar mig som fullständigt kompetent för att kunna utföra lärartjänst i matematik, även fysiskt. Jag är villig att ta vilken lämplig tjänst som helst. Men jag kan tyvärr inte, betrakta sådana tjänster som enbart utförs stående som lämpliga. Ett normal lärararbete kräver inte att man måste stå eller springa hela tiden. Jag söker alltså inte "Lärarjobb där kan jag sitta". Jag söker ett vanligt lärarjobb. Under min askultation på Bergshamraskolan fick jag självförtroende att jag kunde göra bra arbete även som grundskolelärare.

Min ställningstagande till arbete och avgångsvederlag står i mitt brev som jag skickade den 1999-03-21 och i mitt e-mail från 2001-05-16. Jag håller fullständigt fast vid det som står i dessa, utan någon inskränkning eller väsentlig tillökning.

Mvh

Bruno Kevius