From: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
To: <linda.berglund@solna.se>
Subject: bergshamra
Date: den 4 april 2001 21:06
Idag var jag i Bergshamraskolan i den överenskomna tiden. Det var det andra tillfället när jag kommit dit förgäves.
Biträdande rektorn hade troligen viktigare saker att göra. Den tröttsamma tunnelbana resan och en och en halvtimmes väntan på gatan var också förgäves. Jag har ingenting annat att göra och jag är villig att åka dit upprepade gånger, men hellre skulle jag göra något meningsfullt t.ex. arbeta.