Hej Linda!

Den 21 Mars skickade jag det bifogade brevet (som Du aldrig besvärade).
Brevet innehåller min grundläggande inställning och därför förstår jag
inte Din frågan om min ansökan om avgångsvederlag. Jag tänkte aldrig
och tänker inte att säga upp mig. Jag kan och jag vill arbeta.

Din hotelse emot mig om uppsägning strider mot vad Johnny Johansson
sade den 14 juni 1999. Han försäkrade mig då om att min uppsägning
kommer inte på fråga. Det vet Du väl, Du var närvarande.

Ditt uttalande att "jag inte funkade som lärare" sårade mig djupt.
Jag tror inte att Du är lämplig person för en sådan bedömning, och
jag har inte fått en sådan bedömning hittills. Inte ens från rektorn
som belastade mig med dubbel så mycket arbete än någon annan i
Vasalundskolan och försökte forcera fram att jag inte skulle kunna
"funka". Jag sa aldrig till Dig att Du inte funkar som PA-konsult,
trots att jag var nästan alltid missnöjd med Ditt arbete. Särskild
för att Du brukade inte hålla Ditt ord.
Jag är anställd hos kommunen och jag vill arbeta. Du lovade att
underrätta mig om lediga jobb inom kommunen, men Du presenterade inte
en enda arbete. Du försvarade Dig med att inte skicka den interna
Platsjournalen till mig, eftersom Du bara får ett exempel av den,
men Du har tillgång till kopieringsmaskin.
När vi var hos Johnny Johansson tänkte jag inte klaga mot Dig, men
nu skulle jag önska en annan handläggare om mitt ärende. Var snäll
meddela detta till förvaltningschefen.

1999-09-15

m. v. h.

Bruno