Till Linda Berglund

Ärende: Väntan på arbetsuppgifter.

 

På vårt möte under onsdagen (1999-03-17) och under vårt telefonsamtal (1999-03-18) förekom det några uttalande som påstods varit min tidigare uttalanden, trots att de var helt motsatta mina åsikter och önskningar. Några av detta "uttalanden" hade inga verklighetsgrunder utan var bara missförstånd. Därför känner jag behovet  att skriva ner mina grundläggande inställningar och avvisa alla "missförstånd" som står emot min grundinställning:

 

Jag har aldrig tänkt och jag har inga planer att byta yrke, d.v.s. lämna lärarbanan:

 - eftersom jag alltid har trivts som lärare och har aldrig haft problem med läraryrket utan bara med särbehandlingen och diskrimineringen,

 - eftersom mitt lärararbete alltid varit uppskattat av mina elever och deras föräldrar,

 - eftersom läraryrke är ett bristyrke idag och enligt mina erfarenheter så finns det en stor brist på elevernas kunskaper i matematik och fysik, och på dessa områden skulle jag kunna vara nyttig.

 

Jag tänker inte och har inga planer att lämna Solna Kommun och söka en annan arbetsgivare.

- eftersom arbetsmarknaden ser ganska dålig ut för mig

- eftersom - om skollagen tillämpas - så blir det i Solna troligtvis snabbast en ledig lärartjänst för mig. Enligt min vetskap så undervisar flera outbildade lärare i mina ämnen i kommunen.

 

Sedan maj 1998, när jag valde som arbetsgivare Solna Kommun framför "Utbildningsförbundet", väntar jag på lämpliga arbetsuppgifter.  Jag har flera gånger ringt och kommit till Stadshuset  där jag framförde att jag är villig att ta vilket arbete som helst under väntan till en ledig tjänst. Vilket arbete som helst som jag kan utföra utom sådant arbete som skulle kunna försämra min hälsa, skada mig eller andra eller som är olagligt.

Jag framförde också att mina kunskaper inom elektrotekniska  områden håller på att bli gamla - utan arbetsuppgifter och mina färdigheter som lärare blir sämre eftersom saknar jag de nyutgivna läromedlen.  Trots detta försöker jag hålla mig dagsfärdig och jag har lagt upp flera matematiska sidor på Internet: http://www.abc.se/~m9847/

 

Med vänliga hälsningar

 

Bruno Kevius

 

1999-03-21