From: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
To: <barn-utbildningsforvaltningen@solna.se>
Cc: <ulla-britt.hedman@cf.se>
Subject: avstängd från arbete
Date: den 30 augusti 2002 07:37

Till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Jag har blivit uppsagd från min anställning som lärare i matematik, ellära och elektronik genom Ert besked (2002-05-29). Jag yrkande på att uppsägningen skulle förklaras ogiltigt. Jag känner till att tvisteförhandlingar pågår mellan förvaltningen och fackföreningen. Eftersom jag inte har blivit tillsatt någon av de tjänster av de som var annonserade och som jag sökte innan sommarlovet i år och eftersom jag inte har fått arbetsschema av någon rektor (enligt kollektivavtal) eller besked om ledighet, betraktar jag min nuvarande ställning som "avstängd från arbete".

Ifall jag tolkar lagen om anställningsskydd fel eller om Ni har "särskilda skäl" för avstängningen ber jag Er att underrätta mig om detta.

Med vanliga hälsningar

Bruno Kevius