From: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
To: <johan.bergkvist@solna.se>
Cc: <ulla-britt.hedman@cf.se>; <barn-utbildningsforvaltningen@solna.se>
Subject: Ansökan
Date: den 17 juni 2002 14:46

Bruno Kevius
450930-    
Jungfrudansen 50
17151 Solna
tel. 08-7304608

Till Rektor Johan Bergkvist
TALLBACKASKOLAN
SOLNA

Jag söker den utannonserade tjänsten, som MA/NO lärare 4-9 [af nr 010800 - 251974 FRE].

Utbildning                                                                                                   [Kurstid, Examensår]

Tekniska gymnasiet (teleteknik)                                                                        [4 år  1964] 
Militärhögskolan (telekommunikation, radartekn)                                              [2 år  1967] 
Tekniska Högskolan i Budapest (Diplomerad elektroingenjör /motsv. Tekn.lic)  [6 år  1975]
Lärarhögskolan i Stockholm (Praktisk-pedagogisk utbildning)                           [1 år  1990] 

Anställning

Driftsingenjör   på ungerska ”Televerket”                1964
Provningsingenjör på ungerska ”SEMKO”              1967-1969
Konstruktör   på ungerska armen (yrkesofficer)       1970-1975
Överingenjör  på ungerska ”Standardiseringsverket”1976-1979
Kamerareparatör  på Agfa-Geveart AB, Kista        1980
Arbetare, testingenjör, elektronik konstruktör
   på Philips Elektronik Industrier AB                      1980-1992
Adjunkt (ellära, elektronik, matematik, fysik)
   på Vasalundsgymnasiet                                       1990-1998
Anställd på Solna kommunen                                 1998-

2002-06-17

Bruno Kevius