Bruno Kevius                                                                                       Löneanspråk: 25 000.-

 

Jungfrudansen 50

17151 Solna

tel. 08-7304608

                                                                                    Till Rektor Johan Bergkvist

                                                                                    TALLBACKASKOLAN

                                                                                    SOLNA

  

   Jag söker den utannonserade tjänsten, som MA/NO lärare 7-9 [af nr 010800 - 251326 FRE].

 

Utbildning                                                                                             Kurstid Examensår

 

Tekniska gymnasiet (teleteknik)                                                             4 år                  1964   

Militärhögskolan (telekommunikation, radartekn)                                   2 år                  1967   

Tekniska Högskolan i Budapest (Diplomerad elektroingenjör

                                                            /motsv. Tekn.lic)                       6 år                  1975

Lärarhögskolan i Stockholm (Praktisk-pedagogisk utbildning)                1 år                  1990

 

Anställning

 

 

Driftsingenjör                på ungerska ”Televerket”                                                1964

Provningsingenjör         på ungerska ”SEMKO”                                                   1967-1969

Konstruktör                  på ungerska armen (yrkesofficer)                                     1970-1975

Överingenjör                på ungerska ”Standardiseringsverket”                               1976-1979

Kamerareparatör          på Agfa-Geveart AB, Kista                                              1980

Arbetare, testingenjör, elektronik konstruktör

                                    på Philips Elektronik Industrier AB                                    1980-1992

Adjunkt (ellära, elektronik, matematik, fysik)

                                    på Vasalundsgymnasiet                                                      1990-1998

Anställd                        på Solna kommunen                                                          1998-

 

2002-05-07

 

 

Bruno Kevius