Bruno Kevius

Jungfrudansen 50

171 51 Solna                                                                    SOLNA STAD

                                                                                          Barn- och utbildningsförvaltningen

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om överläggning

 

Härmed begära jag överläggning angående den förestående uppsägningen.

 

 

2002-04-02

 

 

 

 

 

 

Bruno Kevius