Från: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
Till: <christina.liden.anderson@solna.se>
Kopia: <barn-utbildningsforvaltningen@solna.se>
Ämne: Ang möte på Tallbacka
Datum: den 31 januari 2002 23:00

Hej!

Jag skickade ett e-mail till Dig där jag bad om att få skjuta upp dagens möte senare på Tallbackaskolan tills att skolan skulle få behov av en matematiklärare. Du skrev inte att min närvaro var nödvändig vid mötestillfället och jag har förklarat att jag vid tidigare mötestillfällen känt mig enbart förnedrad och provocerad . Jag antog - eftersom Du inte svarade på mitt mail – att min frånvaron var välgrundad. Jag väntar på ett erbjudande till en skälig tjänst och att få ett arbete är min största önskan. Tjänsten på Tallbackaskolan ändrade hela tiden karaktär. Jag vet inte vad tjänsten konkret innebär eller omfattar . Är det en normal matematiklärartjänst eller en special/resurslärartjänst? Om det är en matematiklärartjänst då söker jag självklart jobbet, men special/resurslärare- uppgift kan jag inte utföra. Därför skriver jag inte under någon otydligt formulerad överenskommelse och på precis samma sätt skriver jag inte under min uppsägning. Du sa (och skrev) att "tjänstetillsättningen gör man i skolan" och därför lämnade jag min ansökan till Tallbackaskolans rektorn. Jag ringde till Tallbackaskolan även under förra veckan och frågade om läget hade förändrats, men rektorn har ej ringt tillbaka.

När jag återgick till anställning i förvaltningen sa Johnny Johansson att Linda Berglund ensamt sköter mitt ärende. Detta sade han även vid ett senare tillfälle när jag vände till honom än en gång. Samma sak sade Lars Gunnar Jendeberg och lät meddela Mats Öhlin också. Du sa att Du är Linda Berglunds efterträdare men då förstår jag inte hur kommer att Per-Åke Henriksson "beordrar" mig till något. Jag följde under hela föregående år vad han sa och jag betraktade seriöst mina arbetssökande hos Hagalundskolan, Bergshamraskolan och Tallbackaskolan. Men idag (31/1) fick jag två hotbrev av honom. (Det första skrev han igår men det var kabelfel på ComHem internet och jag läste bara idag) Han anklagar mig för "arbetsvägran" och hotar med uppsägning. Tills han inte rättar sig till en godtagbar ton vill jag inte träffa honom. Enligt mig är det inte arbetsvägran. Jag vill arbeta men jag tänker inte svara på någon provokation.

Jag väntar på Ditt svar, samt en kopia av protokollet av fredagsmötet (2002-01-25) och förteckningen av vilka matematiklärare hade blivit anställda i Kommunen på de senaste tre åren.

Med vänliga hälsningar

Bruno Kevius