From: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
To: <barn-utbildningsforvaltningen@solna.se>; <christina.liden.anderson@solna.se>
Subject: Re: Ang möte på Tallbacka
Date: den 28 januari 2002 13:05

Hej!

Jag har erhållit Ditt meddelande angående mötet i Tallbackaskolan.

Jag bifogar en kopia av min ansökan till matematik/NO-lärare i Tallbackaskolan. Var snäll och överlämna denna ansökan till Tallbackaskolans rektor (han fick ett exempel i december) samt även till Per Åke Henriksson som anklagade mig att jag hade avvisat ett erbjudande till en tjänst. Jag hoppas att Tallbackaskolan behöver en utbildad matematik/NO-lärare och att rektorn anställer mig med lika villkor som andra tjänstgörande lärare.

I så fall behöver jag ingen inblandning från Utbildningsförvaltningen. Jag skall bli mycket tacksam om förvaltningen stödjer min ansökan istället för att hindra den. Ditt uttalande om att "Du får inte söka lärartjänst inom kommunen, eftersom du har redan en tjänst" – enligt mig stämmer inte. Jag anser att jag har en anställning men jag har ingen tjänst. Tjänst för mig innebär arbete.

Det förklarar troligen anledningen till att jag inte fick en enda intern-Platsjournal eller någon tjänsteerbjudande.

Förvaltningens plan att jag skulle arbeta i Tallbackaskolan och vara anställd hos Utbildningsförvaltningen är inte tillräckligt genomtänkt. Under de senaste fyra åren var jag utanför alla löne- och kompetensutvecklingar. Detta missförhållande skulle fortsätta om jag inte får någon tjänst i någon skola, utan jobbar jag efter s.k. "placering". Trots detta avvisar jag inte att vara anställd hos Utbildningsförvaltningen och jobba ute i en skola, men jag ser nödvändigheten att ha ett nytt anställningsavtal som försäkrar mina rättigheter för skälig lön och anslutning till kollektivavtalet. Tills det sker betraktar jag den nuvarande anställningsavtalet gällande.

Jag väntar på svar från Tallbackaskolans rektorn. Utan hans vilja kan jag inte arbeta där eller sätta min fot i skolan. (Skolans rektor har uttryckligen sagt att de inte har något behov av matematik/NO-lärare och jag har ingen vetskap om att denna situation har förändrats.)

Allt detta hade jag sagt och skrivit ned det flera gånger även vid fredagsmötet (2002-01-25) där mina meningar inte blev hörda och där jag inte fick svar på mina frågor utan det var bara en lek med att förvanska mina ord och försöka protokollföra att jag vägrar arbeta. Jag kom till mötet med förväntningar om att få "ett skriftlig erbjudande till ett skäligt arbete", men detta hade jag inte fått. "Att placera" avvisade jag inte men betraktade inte som erbjudande eftersom det inte garanterar att jag får arbete som lärare på skolan. Jag begärde att protokollföra det, och allt om hotet av uppsägning och "disciplinära åtgärder". Jag begärde att protokollföra att jag har aldrig fått någon information om att Per-Åke Henriksson, grundskolechef är min chef eftersom jag har inte fått något arbete i någon grundskola i kommunen.

På grund av ovanstående ber jag om en kopia av protokollet. Antingen skickar Ni eller så hämtar jag själv.

Eftersom jag vill gärna arbeta på Tallbackaskolan och min begäran att få nytt anställningsavtal förvanskades hela tiden med anklagelse om arbetsvägran ber jag Er att skjuta på mötet (på Tallbackaskolan torsd 31/1 9.00) tills jag får ett nytt anställningsavtal eller tills Tallbackaskolan har behov och vilja att anställa mig som lärare. Utan det, så leder ett nytt möte där jag blir förnedrad igen, det försämrar bara min chans att få en anställning där.

Bruno Kevius

----- Original Message -----
From: <christina.liden.anderson@solna.se>
To: <bruno.kevius@telia.com>
Sent: Friday, January 25, 2002 3:25 PM
Subject: Ang möte på Tallbacka

> Hej
> Möte för att träffa Rektor på Tallbackaskolan torsd 31/1 9.00;
> Rektorsexpeditionen.
> MVH/Christina
>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
>