From: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
To: <christina.liden.anderson@solna.se>
Cc: <barn-utbildningsforvaltningen@solna.se>
Subject: hindrad att delta på tisdagens möte
Date: den 21 januari 2002 12:35

Till Christina Liden Andersson!

Under 2001 blev jag vid flertalet tillfällen kallad till Utbildningsförvaltningen där jag blev erbjuden att säga upp mig eller att göra ett uttalande inför flera vittnen om att jag själv betraktar mig som olämplig att erhålla någon lärartjänst.

Jag är utbildad elektroingenjör och behörig matematiklärare och under 2001 fanns det i kommunen flera sådana tjänster lediga som jag har utbildning för och troligen fanns ännu fler andra lediga tjänster som jag kunde fullgöra.

Jag var på Hagalundsskolan, Bergsharmraskolan och Tallbackaskolan för att söka tjänster och jag lämnade mina ansökningshandlingar med meriter. Jag fick ingen tjänst och inget svar utom från den sistnämnda. Tallbackaskolans rektor förnekade att det fanns något arbete för en matematiklärare – vilket var motsatsen till vad jag fått höra vid ett "möte" tre dagar innan (2001-12-14) – sanningen var att Tallbackaskolan hade behov av en special-resurs lärare.

Jag har inga ekonomiska möjligheter att säga upp mig och jag känner inga avgörande hinder från min sida att utföra arbete som jag har utbildning för. Jag hotades om uppsägning vid nästan alla mötestillfällen. Jag blev inte erbjuden någon konkret tjänst utan bara blev tillfrågad om flera opreciserade arbetsuppgifter som jag i princip alltid accepterade. Trots detta var jag vid upprepade gånger vid nästkommande mötestillfällen anklagad för att jag var orsaken till att jag inte fick arbete och de personer som skickade mig hit och dit, glömde vad de hade sagt tidigare.

Vid de olika mötestillfällen sade jag allt som jag kunde säga om mig och min vilja att få en tjänst, samt att jag skrev ner det och skickade det till förvaltningen (för att undvika att mina ord förvanskas). Idag känner jag inga behov att känna mig förnedrad i något ytterligare möte. Däremot har jag önskan att få en chef (eller en kontakt person) som ger mig arbetsuppgifter och håller sina löften. En sådan chef skulle jag gärna vilja träffa vid möte.

På grund av ovanstående känner jag mig hindrad att delta på tisdagens möte (2002-01-22) men jag är anträffbar per telefon och villig att hämta eventuella tagna beslut som jag även önskar att få skriftligt.

Framförallt väntar jag på en lärartjänst eller erbjudande till ett skäligt arbete.

mvh

Bruno Kevius