From: "Bruno Kevius" <bruno.kevius@telia.com>
To: <barn-utbildningsforvaltningen@solna.se>
Cc: <christina.liden.anderson@solna.se>
Subject: Tallbackaskolan
Date: den 13 december 2001 11:15 
Till Per-Åke Henriksson
 
Christina Liden Anderson i sitt e-mail (2001-11-12) titulerade Dig som min chef och bestyrkte detta i ett telefonsamtal (2001-12-06). Det gjorde mig glad eftersom jag saknade någon chef som jag kunde vända mig till angående arbetsuppgifter och lön. 
Som Du vet valde jag att arbeta inom kommunen istället för inom utbildningsförbundet. Enligt den skrivna "verksamhetsövergången" och dåvarande förvaltningschefens information väntade jag på något arbete från 1 augusti 1998.
Under tiden  har jag fått enbart nyare och ständigt nyare tidpunkter på datum tills jag skulle vänta, men jag fick aldrig  erbjudande till något skäligt arbete som var lovat i dokumentet som var grund för mitt beslut att stanna i kommunen.
Den 11 oktober fick jag information om arbete av Arne Ljung. Han sa att jag skulle börja arbeta från 20 november som matematik-fysik lärare och att jag skulle göra normal klassundervisning i någon grundskola i kommunen. Han lovade även att ge skriftligt besked över detta.
Detta löfte, liksom de alla andra tidigare löften om arbete i kommunen har inte hållits eller gått i uppfyllelse.
Jag blev mycket förvånad när Christina Liden Anderson ringde mig förra veckan och meddelade att jag skulle börja arbeta som speciallärare på Tallbackaskolan.
Jag har ingen speciallärarutbildning, jag vet nästan inget om speciallärarnas arbete, utom att de arbetar med elever som har speciella behov. Eftersom jag varken har kunskap eller erfarenhet blir det sannolikt att jag skulle misslyckas med dessa arbetsuppgifter. Jag är civilingenjör och  utbildad ämneslärare i matematik och eltekniska ämnen så känner jag inga nödvändigheter att bevisa min oduglighet för att vara speciallärare. Eftersom denna oduglighet skulle kunna vara saklig grund för en eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida.
Idag har jag bara ett anställningskontrakt (daterad 1990-06-14) med Solna kommun som innehåller adjunkt tjänstebenämning i ämneskombination ellära, elektronik, matematik och ett exemplar av "Verksamhetsövergång" (daterat 1997-12-08) som försäkrade att få erbjudande till ett skäligt arbete hos kommunen.
Jag har aldrig ingått något muntligt avtal eller överenskommelse som avviker de ovannämnda dokumenten och jag vill inte ingå något muntligt avtal. Jag utförde allt arbete under alla omständigheter hittills som cheferna givit mig, men denna plikttrogenhet och lojalitet till arbetsgivaren resulterade enbart att min hälsa försämrats (arbetsskadan har aldrig blivit utredd) och min lön har blivit så låg under min anställning hos kommunen, så att en nyexaminerad skulle skämmas för den, inte sådana personer som har mer än trettio års yrkeserfarenhet.
Därför anser jag att det behövs en ny anställningskontrakt som skulle innehålla tjänstebenämning och skälig lön innan jag börjar göra några nya arbetsuppgifter. Jag vill betona att detta betyder INTE att jag tänker vägra utföra några arbetsuppgifter, men efter så många löften som har aldrig gått i uppfyllelse kan jag inte lita på enbart muntliga förordnande eller erbjudanden. Dessutom har  jag inte råd att samverka mitt avskedande genom att börja ett arbete som jag själv vet att jag inte kan utföra. Det, utan skriftliga förordnande kunde tolkas senare som muntligt överenskommelse.
Jag vet att det finns flera vakanta matematiklärartjänster i kommunens skolor och flera lärare undervisar utan utbildning, utan kunskap. Jag kan undervisa matematik och flera andra ämnen och jag är villig att ta icke-lärartjänst , sådant som jag har utbildning eller erfarenhet för.
 
Med vänliga hälsningar
 
Bruno Kevius